objednávky, příjem zakázek: 602 30 30 88

Žádost o poskytování bezpečnostních služeb

připojení na PCO

poskytovatel

AlarmComp s.r.o., Velvarská 33, 160 00 Praha 6, IČ:24314986, DIČ:CZ24314986

dále jen "poskytovatel"

zájemce
I. Základní ustanovení

Poskytovatel se zavazuje poskytovat zájemci služby dle níže uvedené specifikace a všeobecných podmínek poskytování služeb PCO. Zájemce se zavazuje platit poskytovateli za služby dle aktuálního ceníku služeb PCO, který je dostupný spolu se všeobecnými podmínkami poskytování služeb PCO na www.alarmcomp.cz

II. Předmět monitoringu
III. Technologie střežení, monitorování a přenosu informací na PCO
Kontakty zájemce, kontaktní osoby

V případě poplachu, nebo jiné mimořádné události bude poskytovatel kontaktovat níže uvedené kontakty zájemce ve vzestupném pořadí 1.-4. Osoby uvedené v kontaktech 1-4 je zájemce povinen poučit tak, aby v případě poplachu, nebo jiné mimořádné události byly schopny podat potřebné informace o předmětu monitoringu, které si vyžádá operátor poskytovatele.

V. Heslo pro komunikaci

K předmětu monitoringu bude poskytovatelem vygenerováno heslo pro komunikaci, které zájemce obdrží ve smlouvě o připojení na PCO. S tímto heslem je zájemce povinen seznámit všechny kontaktní osoby uvedené v bodu IV.

VI. Rozsah poskytovaných služeb

Poskytovatel se zavazuje zájemci poskytovat níže uvedené, zájemcem zvolené služby, jejichž rozsah je uveden ve všeobecných podmínkách poskytování služeb PCO.

 
VII. Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

VIII. Prohlášení zájemce

Zájemce prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že poskytovatel bezpečnostních služeb bude zaznamenávat pohyb a polohu předmětu monitoringu specifikovaného v článku II této žádosti. S touto skutečností bezvýhradně souhlasí a zároveň je povinen o této skutečnosti informovat případné třetí osoby, které předmět monitoringu budou využívat.

IV. Ceny poskytovaných služeb, obchodní podmínky

Ceny a podmínky poskytovaných služeb, jakožto práva a povinnosti zájemce a poskytovatele se řídí Ceníkem bezpečnostních a monitorovacích služeb a Všeobecnými obchodními podmínkami v platném znění, které jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. www.alarmcomp.cz

Obchodní zástupce poskytovatele, servisní a instalační místo:


Novinky z ALARM Comp

Přesun kanceláře

01.08.18 | Od 1.8.2018 je přesunuta kancelář firmy do přízemí domu Velvarská 33, Praha 6. Objednávky a informace na telefonu 724 554 474

Archiv novinek

zjištění polohy vozu kamerový systém Náš partner pro IT a sítě: comphelp Důležité odkazy:


Vyrobil: Pavel Jirák - tvorba internetových stránek